Tereza Tesaříková – Horecká

Vzdělání:
 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace  – Prof.PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D
 • PortDeBras – Workshop portdebras ball – Lucie Dědičová
 • Trup v pohybu I. – Groofy Brno
 • Pánevní dno – Groofy Brno
 • Therapy – Dynamic – Yoga – Groofy Brno
 • Diastáza – Groofy Brno
 • Foam roller – pěnový válec – Martina Fallerová
 • Odporový kruh – magic circle – Martina Fallerová
 • Vývojová kineziologie II. – Mgr. Daniel Müller
 • Vývojová kinezilogie I.  – MUDr. Silvia Musilová 
 • 15. Kongres funkčního pohybu – IQ Pohyb akademie
 • Funkční ruka – Mgr. Daniel Müller
 • Páteř – rotační principy – Mgr. Daniel Müller
 • Dech a diastáza – Mgr. Zbyněk Petr
 • Páteř a rotační principy – Mgr. Daniel Müller
 • Spirals – Alena Špalková
 • Fasciální strečink – Zbyněk Petr
 • Svalový strečink – Zbyněk Petr
 • Těhotné a poporodu – Mgr. Daniel Müller
 • Pilates matwork 1 – Mgr. Daniel Müller
 • Pánevní dno – Mgr. Daniel Müller
 • Funkční chodidlo – Mgr. Daniel Müller
 • Diagnostika A – Mgr. Zbyněk Petr
 • Inteligentní běh – Mgr. Michal Elčkner
 • Myofasciální svalové řetězce I – Mgr. Daniel Müller
 • INSTRUKTOR ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY – Mgr. Zbyněk Petr, Mgr. Daniel Müller